Dr. Morar Adrian Ioan

Dr. Morar Adrian Ioan

Director General

  Băncile cooperatiste  din  ţara noastră fac parte  din  marea familie  a  instituțiilor de credit și sunt entităţi bine organizate, cu rază proprie de activitate şi cu statut propriu, guvernate de legislaţia bancară şi de normele şi reglementările interne, elaborate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP şi aplicabile tuturor unităţilor din reţea.

  În cadrul sistemului financiar-bancar, băncile cooperatiste au un loc bine determinat și au funcţionat de-a lungul timpului, în mai multe forme de organizare  şi  sub  diverse  denumiri,  cu  toate transformările  şi  modernizările prin care au trecut  şi-au  păstrat identitatea, respectând principiile cooperatiste, statuate la nivel internaţional.

  Un atu remarcabil pentru unitățile noastre îl reprezintă o istorie unică, de peste 165 de ani, iar solidaritatea și coeziunea în identificarea și găsirea celor mai bune soluții pentru problemele cu care ne-am confruntat în ultimii ani, ne-au dat curajul unei abordări pozitive a depășirii greutăților pe care le-am întâmpinat.

Mischie Simona Maria

Mischie Simona Maria

Director General Adjunct

 

 

 

 

 

 

Iordache Aristide

Iordache Aristide

Președinte Consiliul de Administrație

 

 

 

 

 

 

Florea Maria

Florea Maria

Membru în Consiliul de Administrație

 

 

 

 

 

 

Alecu Elena Livia

Alecu Elena Livia

Membru în Consiliul de Administrație