Agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și Băncile Cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP pun la dispoziția deponenților soluții cât mai avantajoase de depozitare pentru economiile lor, indiferent de calitatea deținuță: membru cooperator, client persoană fizică, entitate economică, in urmatoarele conditii:

- Depozitele se pot constitui: pe termene scurte de 1, 7, 15 zile sau pe termene standard de 1, 3, 6, 9, 12, 18 si 24 luni.

- Deponenții pot opta pentru constituirea de depozite: cu sau fără capitalizare, cu prelungire automată sau lichidare la scadență sau pentru certificate de depozit de valori nominale cuprinse între 100 și 10.000 lei

- Dobânda bonificată poate fi: platită la scadență, platită lunar, capitalizată la scadența depozitului, in functie de tipul depozitului.

- Suma minimă pentru constituirea unui depozit la termen este 30 lei pentru persoane fizice și 200 lei pentru entități economice.

 Depozitele constituite la unitățile din rețeaua CREDITCOOP sunt GARANTATE de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limitele și cu excepțiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

 Plafonul de acoperire per deponent GARANTAT este stabilit la echivalentul în lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare”

 

Documente

Attachment Size
Formular-pentru-informatiile-oferite-deponentilor.pdf 282.23 KB