Prin programul guvernamental Student Invest poți obține un credit în valoare de maxim 50.000 lei,
garantat de stat în proporție de 80% și cu dobândă 100% subvenționată,
pentru o perioadă de până la 10 ani
cu posibilitatea unei perioade de grație de până la 5 ani.

Banca Centrală Cooperistă CREDITCOOP susține tinerii
prin programele guvernamentale de creditare
Student Invest și Family Start finanţate de Guvernul României!

 

Îți acordăm creditul de nevoi personale StudentInvest,
dacă ai vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi 31 de ani neîmpliniți
și ești cuprinns într-o instituție de învățământ superior autorizată
de către Ministerul Educației să funcționeze provizoriu sau acreditată.

 

 

Avantaje

 • Dobândă ZERO (tu nu vei plăti dobândă, aceasta va fi achitată integral de către stat );
 • Comisioane ZERO (tu nu vei plăti comisioane, acestea vor fi achitate integral de către stat);
 • Tu vei achita doar suma împrumutată fără dobânzi și comisioane;
 • Poți opta pentru o perioada de grație de până la 5 ani de la plata ratelor;
 • Poți accesa acest credit chiar dacă nu ai un loc de muncă, dar ai nevoie de cel puțin un codebitor;

Cheltuieli eligibile

 • taxe de studii, inclusiv licenţă, master, doctorat;
 • plata cărţilor, rechizitelor;
 • costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
 • taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri cat si cheltuielile de transport pentru deplasari;
 • achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate;
 • plata chiriei maxim 300 euro/luna la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;
 • plata locurilor de cazare în căminele studentesti;
 • parte/avans din achiziţia unei locuinţe;
 • cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;
 • decontarea, pentru studenţii care sunt părinţi, a cheltuielilor cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele "Şcoala după şcoală", precum şi a taxelor pentru cursuri extraşcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică şi programare, artă şi alte cursuri de dezvoltare personală;
 • costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;
 • investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

Venituri acceptate

venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii