Credit pentru finanțarea activității curente și fluidizarea plăților specifice domeniului de activitate

 

Ai nevoie de susținerea activității curente sau de dezvoltarea afacerii?

Avantaje

 • consultanță și asistență gratuită;
 • structură flexibilă de garanții;
 • poți opta pentru dobândă: fixă sau variabilă;
 • nu este necesară justificarea utilizării creditului;
 • poti alege modalitatea de rambursare care ti se potriveste cel mai bine în functie de specificul activitatii companiei: lunar, o dată la 3 luni, la 6 luni etc.;
 • poți rambursa anticipat oricând pe parcursul perioadei de creditare.

Acte necesare

 • ultimele situații financiare anuale (bilanț contabil și contul de profit și pierdere) și/sau raportări contabile semestriale vizate de câtre organele fiscale, precum și balanța de verificare contabilă pe ultima lună.

Garantii

 • garanţii reale imobiliare (ipotecă imobiliară_ bunurile imobile (clădirile) de orice fel și terenurile (intravilane), aflate în proprietatea;   
 • garanţii reale mobiliare (care se pot constitui cu sau fără deposedarea celui ce constituie garanţia de bunul afectat garanţiei, depozite la termen, certificate de depozit și depozite colaterale).
   

Simulator rate

Suma împrumutată: lei

Moneda împrumutului

Durata împrumutului: luni

DAE


30.63 %

Valoarea primei rate


612.22 lei

Suma totală de plătit


22,039.90 lei

* Calculul estimativ realizat prin intermediul calculatorului de rate online este orientativ si nu are valoare contractuala.

* Datele generate de calculatorul de rate online au la bază costurile și condițiile practicate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP prin agențiile proprii.

* Băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP au costuri și condiții proprii.

* Datorită tehnologiilor folosite există posibilitatea să întâmpinați dificultăți în utilizarea browser-elor Internet Explorer 8.x, 9.x, 11.x sau alte browser-e neactulaizate.

Acceseaza acum

Doresc să fiu contactat pe: