Știm cum să acordăm sprijin afacerii tale.

 

Vino să te convingi!

 

Alege linia de credit pe termen de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii la scadență.

 

Avantaje

 • consultanță și asistență gratuită;
 • dobandă fixă pe toată perioada de creditare;
 • structură flexibilă de garanții;
 • ai acces permanent la plafonul liniei de credit; 
 • ai trageri și rambursări multiple existând posibilitatea reutilizării sumelor rambursate;
 • plătești dobânda doar pentru suma utilizată proporțional cu perioada de utilizare a acesteia;
 • nu există comision de neutilizare a liniei de credit;
 • nu este necesară justificarea utilizării sumelor din linia de credit;
 • rambursarea se poate face la data scadenței sau permanent pe toată perioada de valabilitate a liniei de credit; 
 • la scadenta, linia de credit poate fi prelungita pe o perioada de maxim 12 luni;
 • structură flexibilă de garanții.

Acte necesare

 • documente de identificare a reprezentantului societății;
 • ultimele situații financiare anuale - ultimul bilanț contabil (raportare semestrială);
 • balanțele de verificare contabilă încheiate pe ultimele 3 luni;
 • bugetul de venituri și cheltuieli;
 • flux de numerar (cash-flow).

Garantii

 • Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente;
 • Ipotecă asupra bunurilor mobile și/sau imobile.
   

Simulator rate

0 results0 results0 results

Suma împrumutată: lei

Moneda împrumutului

Durata împrumutului: luni

DAE


30.70 %

Valoarea primei rate


1151.99 lei

Suma totală de plătit


13,823.83 lei

* Calculul estimativ realizat prin intermediul calculatorului de rate online este orientativ si nu are valoare contractuala.

* Datele generate de calculatorul de rate online au la bază costurile și condițiile practicate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP prin agențiile proprii.

* Băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP au costuri și condiții proprii.

* Datorită tehnologiilor folosite există posibilitatea să întâmpinați dificultăți în utilizarea browser-elor Internet Explorer 8.x, 9.x, 11.x sau alte browser-e neactulaizate.

Acceseaza acum

Doresc să fiu contactat pe: